Trygghet med testamente

Att skriva sitt eget testamente kan kanske kännas olustigt men gör att du på sikt kommer att slippa oroa dig för vad som ska hända i framtiden. Det är extra viktigt att skriva ett testamente i vissa situationer, till exempel om du är sambo eller har bonusbarn.

Då bör du ha ett testamente

Om du är singel utan barn och inte bryr dig om vem som kommer att ärva dig behöver du inte tänka på att skriva ett testamente. Bor du ensam, är ogift och har barn är ett testamente inte heller något du behöver prioritera eftersom dina barn kommer att ärva dig.

Om du inte har barn och vill att en särskild person eller organisation ska ärva dig bör du skriva ett testamente i vilket du gör det tydligt hur dina pengar ska fördelas. Om du är gift och har bonusbarn är det också mycket viktigt att upprätta ett testamente som tydligt förklarar hur du och din partner vill ha det. Är du ogift men sambo gäller det också att upprätta ett testamente eftersom din sambo inte automatiskt blir arvtagare.

Oavsett hur din familjesituation ser ut behöver du alltid skriva ett testamente så fort du vill att någon annan ska ärva dig än de som gör det automatiskt enligt arvslagstiftningen. Kanske vill du att en organisation ska få dina pengar till viktig forskning? Barn har dock alltid rätt till sin laglott, vilket gör att du aldrig kan testamentera bort dina barns rätt till arv.

Så skriver du ett giltigt testamente

För att säkerställa att du skriver ett testamente som är giltigt bör du läsa på om vilka regler som gäller här. Ett ogiltigt upprättat testamente gör att din önskan om hur arvet ska fördelas inte kommer att följas utan istället blir det den juridiska arvsordningen som tillämpas.

Först och främst måste ett testamente vara skriftligt för att det ska gälla. Bara för att du muntligt har sagt vem du vill ska ärva dig kommer det inte att räknas. Du måste också underteckna ditt eget testamente och det krävs också ytterligare två underskrifter av vittnen. Vittnena till testamentet får inte vara släkt med dig eller vara mottagare av arv i ditt testamente. De måste vara på plats samtidigt som du skriver under testamentet men de behöver inte få reda på vilka som är arvtagare i testamentet.

Om du är det minsta osäker bör du ta hjälp av en expert på den juridik som gäller för testamenten. Anlita en familjerättsjurist med erfarenhet av arv och testamente så att du är säker på att du får den hjälp som du behöver.