Bör du anlita en takläggare för fasadmålning?

Behöver du byta tak? Eller har du bara lust att skaffa ett snyggare tak? Oavsett anledning så uppstår frågan – ska du göra det själv, eller ska du anlita en takläggare till att göra det åt dig?

Har du rätt kunskap?

Det första du bör fråga dig själv då är om du har rätt kompetens, eller om du har möjligheter att skaffa dig det. Här är det viktigt att tänka på att beroende på vilken typ av hus du har, och hur komplext det är att lägga tak på det, kommer ha en stor inverkan på nivån av kompetens som behövs. Är det ett mindre hus som bara behöver ett tak för avrinning, eller är det mer komplext?

Behöver ny isolering läggas? Det kanske behövs värmeisolering och fuktskydd. Efter isolering ska takpapp eller tunnare plåt läggas. Detta är också moment att ha i åtanke när det kommer till att lägga tak. Ibland gör takläggare detta, och ibland kan de samarbeta med snickare för sådana saker.

Anlita takläggare eller göra det själv?

Förutom kompetensen som krävs finns det andra saker som också kan styra om du vill lägga taket själv eller anlita någon. För det första kan det vara en väldigt tidskrävande uppgift. Hur mycket är din tid värd? Kanske är din tid värd mer i rena pengar, än vad det kostar att anlita en takläggare, om du lägger den på annat håll. Eller så kanske du helt enkelt värderar högre att umgås med din familj än att sitta på taket och arbeta. Olika personer har olika preferenser från https://gbgtakochfasad.se såklart.

En annan aspekt med takläggning som är värd att tänkas på är att det kan vara farligt. Det finns risker med den då det gäller höga höjder. Så det gäller att verkligen tänka på säkerheten om du skulle göra det själv.

Om du skulle känna för att anlita en takläggare kan det vara värt att vara medveten om ungefärliga priser. Snittpriser för att lägga tak brukar sägas vara 1500 kronor per kvadratmeter. För tegeltak, som är lite dyrare, brukar priset ligga på runt 1000-1800 kronor per kvadratmeter, medan det billigaste, som är papptak, kostar runt 350-600 kronor per kvadratmeter. Ett papptak är alltså en gummiduk eller tjärbehandlad papp, och håller i ungefär 30 år vanligtvis. Tegeltak håller i genomsnitt 50 år, och betong- och plåttak håller i cirka 40 år.

Det går att fördela arbetet så att du gör en del, och en takläggare gör en del. På så vis kan ni samarbeta, och du kan få ned priset väsentligt.