Arbetsförmedlingen: Kompetensbrist i Blekinge i framtiden

Blekingen är en av de landskap där arbetslösheten tydligt minskat under flera år. I tre år har det varit en mycket positiv trend. Men detta har nu slagit över till att bli en nackdel på arbetsmarknaden. Detta åtminstone inom vissa branscher. För under 2018 förväntas stor arbetsbrist. Något som sedan kan öka.

När Arbetsförmedlingen presenterade sin arbetsmarknadsprognos gällande arbetsmarknaden för 2018 i Blekinge visade det sig att en arbetsbrist förmodligen skulle uppstå under 2018. Prognosen presenterades i slutet av 2017 och visade att vissa yrken til mycket stor sannolikhet skulle bli bristyrke under kommande år. Detta rapporterade Svt om i december 2017.

Men det är inte bara en normal brist på elektriker, lärare, undersköterskor, kockar m.m. som förväntas uppstå utan näst intill en kris. I prognosen presenteras att exempelvis vården står inför ”alvarliga problem” i det fall man inte lyckas hitta en långsiktig lösning. Framförallt ser man att utbildning är lösningen.

Den tillgängliga arbetskraften finns främst i grupper av människor som av någon anledning varit utanför arbetsmarknaden under längre tid. Här hittas även nyanlända som ännu inte tagit sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Detta visar därmed att det finns ett glapp mellan arbetslösas kompetens och företagens behov gällande kompetens hos sin personal. Många företag skulle kunna anställa fler om de bara hade hittat personer med denna kompetens.

I en intervju säger chefen för Arbetsförmedlingen att den största utmaningen handlar om att hitta lösningar för personer som varit arbetslösa minst i två år. En grupp som ökar och i slutet av 2018 förväntas vara närmare 30% av alla arbetslösa. Genom olika utbildningar skulle dessa personer kunna få den kompetens som eftersöks på arbetsmarknaden. Detta oavsett om man vill jobba som byggarbetare, elektriker, sjuksköterska eller motorfordonsmekaniker. Hur lång utbildning som krävs varierar däremot kraftigt beroende på vilken yrke det handlar om.

Bristyrken i Blekinge

Det är flera yrken som inom kort blir bristyrken och situationen förväntas även förvärras framöver. Enligt arbetsförmedlingen är det ”alvarlig risk för brist” på personal inom dessa områden under 2020-talet.

Undersköterskor – Kravet är gymnasieutbildning inom vård och omsorg. Vissa uppgifter som undersköterskor gör kan utföras av obehörig personal vilket gör att man exempelvis kan börja vikariera inom äldreomsorgen utan utbildning.

Elektriker – Ett av de många hantverksyrken där bristen länge varit stor och där branschen anser att arbetskraftsbristen kommer bli ännu större. Även elektriker går det att bli direkt efter gymnasieutbildning. Man får däremot räkna med lärlingstid innan man har utbildningen klar. Det tar sedan tre år av arbetslivserfarenhet innan man får full lön som elektriker. Till skillnad mot undersköterska kan man inte arbeta som elektriker utan grundutbildning.

Motorfordonsmekaniker – Kallas ofta ”bilmekaniker” i vardagsspråk även om dessa även lagar och renoverar andra motorfordon. De som gått fordonsprogrammet på gymnasiet kan ofta få jobb direkt som mekaniker. Eftersom det är ett bristyrke händer det även att arbetsförmedlingen har kurser där de utbildar intresserade till mekaniker.

Vill du jobba inom vården som undersköterska eller sjuksköterska? Då har du lätt att få jobb i Blekinge – precis som i stora delar av Sverige. Detsamma gäller om du vill bli elektriker, snickare eller VVS-montör. Det enda som kan stå i vägen för ett jobb kan vara utbildningen.