Rörmokaren som misshandlade elektrikern…

När en renovering ska ske är det ofta flera olika yrkesgrupper involverade. Allt från rörmokare och snickare till elektriker och plattsättare. Det gäller att alla håller sams och kan hitta vägar som öppnar upp för samarbete. Annars kan det bli som när rörmokaren misshandlade elektrikern.

I maj 2018 dömde Tingsrätten en rörmokare för misshandel. Efter att ha hört både elektrikerns och rörmokarens historia valde de att främst tro på elektrikern. Det slutade därmed att denna rörmokare fick 75 timmars samhällstjänst.

Händelsen som låg bakom domen hände 7:e juni året före. Det tog alltså cirka ett år innan domen kunde falla. Det som, enligt Tingsrätten, skett är:

På en arbetsplats arbetade en rörmokare och två elektriker. De hade alltså samma uppdragsgivare och skulle genomföra renovering och installering i en källare. Rörmokaren höll på att jobba med en hydraulisk installation medan elektrikern höll på att installera en dosa på en vägg. Det som sedan hände var att elektrikern råkade dra ner det schema som rörmokaren hade som arbetsschema.

Detta skapade en dispyt mellan de bägge vilket skapade verbala attacker. De hade nu tagit sig ner för sina stegar och stod på golvet och förde den livliga diskussionen från rörmokarenistockholm.se. Fram till denna punkt är historian identisk mellan vad gällande rörmokare och elektriker uppgett. Men sen skiljer de sig åt.

Elektrikern menar att denna rörmokare skallade honom. Eftersom han bar skyddshjälm uppkom däremot ingen skada. När sedan elektrikern försökte ta sig ut från lokalen blev han påhoppad. De ramlade varpå en ytterligare rörmokare uppmärksammade händelsen och delade på parterna.

Enligt den rörmokare som blev fälld för övergreppet genomförde han enbart självförsvar. Ett självförsvar som slutade med att elektrikern fick uppsöka sjukhus där det framgick att hans axel var ur led samt att han hade frakturer.

Mildare straff

Utifrån graden av misshandel skulle rörmokaren kunnat få två månaders fängelse. Men rätten tittade även på hans livssituation när de bedömde straffet. Bland annat ansåg Frivården att någon övervakning inte behövdes och mannen hade goda levnadsförhållanden för en rörläggare. Tingsrätten gjorde även bedömningen att någon större risk för återkommande brott var mycket liten. Därmed valde man att tilldöma honom straffet på 75 dagars samhällstjänst istället för fängelse.

För elektrikern väntade en sjukskrivning på 54 dagar. Han fick även en ersättning för kränkning på 10 000 kr och ett par tusen för den ”sveda och värk” han hade fått utstå. Dessutom ersattes han för kostnader vid läkarvård, utebliven inkomst m.m.