Måste jag anlita rörmokare?

När det är dags att renovera ser många över möjligheterna att spara pengar på att göra en del jobb själv. Därmed kan man pressa priset på de hantverkare som behöver anlitas. De flesta jobb får man genomföra utan utbildning men inte alla. Att dra rör och göra det jobb som en rörmokare gör får man göra själv. Men det betyder inte att det alltid är det bästa alternativet. 

När du renoverar är det enbart elektrikern som enligt lag måste anlitas. Det finns vissa installationer som du inte får utföra om du inte har adekvat utbildning. Resten i ett hem kan du utföra på egen hand. Detta oavsett hemsida om det handlar om att sätta upp en vägg, byta kakel eller montera nytt kök. Det betyder däremot inte att alla arbeten är lämpliga att utföra själv. Är det värt att anlita rörmokare eller ska man spara pengar och dra alla rör själv?

Kompetens och garanti

Om du låter en rörmokare dra alla rör genomförs arbetet av en kunnig person som ger garanti på arbetet. Därmed kan du vara säker på att arbetet utförts på ett korrekt sätt samtidigt som du får hjälp om något skulle visa sig behöva ändras.

Det kan räcka med ett mycket litet fel för att en skada ska bli mycket stor. När det kommer till fukt och vatten ska man vara extra noga. En läcka som uppstår kan ta flera månader innan man upptäcker. Visserligen kan även en vvs rörmokare göra fel men risken är ju betydligt mindre än om man jobbar på egen hand. Dessutom finns garantin som en ytterligare trygghet.

Om du lär dig vad som ska göras och sedan utför detta själv kan du alltså nå samma kvalité som om en rörmokare genomfört jobbet (i alla fall på de allra enklaste jobben). Men om något händer är det ditt eget försäkringsbolag som måste kontaktas.

Kan skapa problem med försäkringsbolaget

När man genomför renovering i hemmet själv krävs det att man gör detta på ett fackmannamässigt sätt för att eventuella skador ska täckas av försäkringen. Om du inte alls kan något om rördragning och genomför detta med tydliga felaktiga kopplingar är risken stor att det kommer bli läckage. Du har genom att själv montera detta även skapat en förhöjd risk. Skulle det av detta bli en vattenskada är det inte säkert att försäkringen ger någon ersättning.

Det kan liknas med att köra bil. Om du är alkoholpåverkad och kör 100 km/h på sträcka där begränsningen är 50 km/h, och sedan är med om en olycka, kan försäkringsbolaget välja att inte ersätta skador på bilen.

För att du ska kunna få ersättning krävs därmed att du utfört alla dragningar på ett fackmannamässigt sätt. Det betyder att du i princip ska ha gjort arbetet på samma sätt som en rörmokare utfört det.

När man genomför jobbet kan det därför vara bra att ta kort på arbetet och spara kvitton samt intyg på vilka produkter som använts. Skulle försäkringsbolaget ifrågasätta om arbetet utförts fackmannamässigt kan man i alla fall bevisa hur man utfört arbetet. Kom även ihåg att kontrollera gällande byggregler utifrån vad som är godkänt inom branschen. Känns det svårt? Det är därför de flesta väljer att istället anlita en rörmokare.