Detta kan du göra med en diskdesinfektor

En diskdesinfektor är ett perfekt maskin om du vill kunna sterilisera verktyg och instrument på ett snabbt och enkelt sätt. Det behövs bland annat vid vårdcentraler, tandläkarmottagningar, veterinärer och större läkarmottagningar. Varje gång man använder ett verktyg på en människa eller ett djur finns det risk för infektioner. Därför är det viktigt att man steriliserar samtliga verktyg på ett tryggt och effektivt sätt. Välj en diskdesinfektor som är testad och godkänd. Det gör du enklast genom att vända dig till en återförsäljare eller hemsida som fokuserar på medicinsk utrustning. read more